Polityka prywatności

RODO
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aleksandra Jakubska Horse Bakery domowe wypieki dla koni z siedzibą w Nad Kłodawą 4 83-031 Żukczyn o numerze REGON 386281333, NIP 6040118768 (zwana dalej Horse Bakery). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Horse Bakery, pisząc na adres e-mail jakubskaaleksandra@gmail.com. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia na towary oferowane przez Horse Bakery, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: PocztaPolska bądź Inpost w celu dostarczenia zamówienia do Państwa. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do zrealizowania zamówienia przez Horse Bakery. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie, przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych zamówienie nie może zostać zrealizowane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.